Enti për kujdes të fëmijëve punëson 18 persona, paga minimale 23.197 denarë


 UD drejtori i Entit për Kujdesin e Fëmijëve me problem sociale ka shpallur thirrje publike për punësim të 18 personave profesionist për kohë të pacaktuar pune, informon KOHA. Orari i punës është nga e hëna në të dielën, 40 orë në javë, ndërrimi i parë prej orës 7 deri 14, ndërrimi i dytë prej 13 deri në orën 20, ndërsa ndërrimi i tretë prej orës 20 deri në orën 7 të mëngjesit (ditën e nesërme). Orari punues mund të përshtatet në pajtueshmëri me nevojat e punëdhënësit. Paga neto është 23.197 denarë.

Më tepër detaje mund të shihni këtu.

Baby Boo