Edhe drejtorët do të raportojnë për shpenzimet zyrtare


Zgjerohet lista e institucioneve shtetërorë që obligohen të publikojnë shpenzimet zyrtare. Për opinionin bëhen të dukshme shpenzimet e drejtorëve dhe zëvendësit e tyre në të gjitha ndërmarrjet publike, shoqatat shtetërore aksionare dhe organet e pavarura.

Qeveria ka urdhëruar që të publikohen deri më 20 qershor, të dhënat për shpenzimin e llogarive zyrtare në gjashtë muajt e fundit.