Dy shqiptarè epror nè polìcì, gjuhen me armè mes vete!


Nè objektín hotílerík “Galaksía” nè Çaír ka pasur njè pèrleshje ku janè pèrfshírè dy eprorè tè lartè tè polícísè, shkruajnè medíat nè gjuhèn maqedonase.

Sípas raportímeve, nè njèrèn anè èshtè pèrfshírè Zv/drejtorí í Byrosè pèr Sígurí Publíke í shoqèruar nga njè person tjetèr dhe nga ana tjetèr njè epror í Njèsítít pèr Punè tè Brendshme- Çaír.

Pèr njè moment eprorí í NPB- Çaír, èshtè sulmuar fízíkísht, ndèrsa personí qè ka qenè duke e shoqèruar Zv/drejtorín e BSP-sè, ka nxjerrè armè zjarrí dhe ka shtènè nè drejtím tè eprorít.

Nè ato momentí aí ka thírrur zyrtarè polícor tè cílèt janè nísur ta arrestojnè personín í cílí ka shtènè me armè zjarrí, por zv/drejtorí í BSP-sè, ka dhènè urdhèr qè í njèjtí tè lírohet menjèherè, njoftojnè medíat nè gjuhèn maqedonase, transmeton Kurír.mk

Polícía ka dalè nè vendngjarje dhe po punojnè nè zbardhjen e rastít.

Baby Boo