Deri dje janë regjistruar 308.551 persona


Enti Shtetëror i Statistikave ka njoftuar se dje në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 308.551 persona.
“Përfshirë ditën e djeshme, 11 shtator, deri në ora 20, janë regjistruar 308.551 persona. Vetëm dje janë regjistruar 114.308 persona”, thuhet në njoftim

Sigurojnë se regjistrimi është duke u zhvilluar me ritëm normal, ndërkaq ka njoftuar qytetarët se për çdo dilemë dhe paqartësi, mund të drejtohen te Biroja për Regjistrim në numrat e telefonit që janë publikuar në ueb faqen: popis2021.stat.gov.mk.