DEA e mbështet lu*ftën kundër na*rko-tregtisë në Maqedoninë e Veriut

Vazhdojmë me mbështetjen për Maqedoninë e Veriut në detektimin, parandalimin dhe likuidimin e organizatave të cilat merren me tregtimin me dr*ogë, deklaruan mbrëmë nga Shërbimi amerikan për lu*ftë kundër dr*ogës (DEA).
DEA konfirmoi se nëpunësit e agjencisë janë përfshirë në he*timin e MPB-së dhe Prokurorisë Themelore Publike për ndjekje të kr*imit të organizuar dhe korr*upsionit rreth kon*fiskimit të 200 kilogramëve mar*ihuanë të premten nga ana e policisë.

Baby Boo Tinex

Vlera e tregut të substancës na*rkotike të kon*fiskuar në tregun e zi ëdhtë gati një milion dollarë.
Nga DEA nuk dëshironin të komentojnë për rrjedhën e he*timin dhe personat e dy*shuar të përfshirë në organizimin e prodhimtarisë së paautorizuar dhe lëshimit në qarkullim të dr*ogave na*rkotike.

Ak*sioni policor ishte kryer të premten pasdite kur në rrugën Prile-Rosoman ekipet policore e kapën makinën “Audi A8”, në të cilin ishin një funksionar i lartë policor nga Prilepi, dhe një person tjetër. Menjëherë pastaj është ndalur automjeti udhëtues “Daçija daster”, në të cilin ishin edhe dy persona tjerë, ndërsa pas tyre edhe automjeti “furgon”, në të cilin ishte mar*ihuana e paketuar në 40 kuti të kartonit në të cilat kishte 400 paketime të polietilenit.
DEA është shërbim në suaza të Ministrisë amerikane të Drejtësisë.

Restorant Lumare