Dalja nga shteti vetëm me deklaratë të nënshkruar, për të hyrë nevojitet test

Shtetasit e Republikës së Maqedonisë së Veriut mund të kalojnë vendkalimet kufitare për dalje nga Maqedonia e Veriut vetëm nëse firmosin deklaratë të lëshuar nga Ministria e Brendshme në vendkalim. Me firmosjen e deklaratës, çdo shtetas merr përsipër të mos kërkojë ndihmë nga shteti, në rast të ndonjë problemi jashtë vendit.

Baby Boo

Gjithsesi, për të hyrë në vendin tonë, çdo shtetas por edhe person i huaj duhet të paraqesë PCR test negativ në Covid-19, jo më të vjetër se 72 orë. Pastaj në vendkalimin kufitar duhet të nënshkruhet “Deklaratë për izolim të detyrueshëm për 14 ditë”. Nëse personi nuk posedon PCR test të vlefshëm , atëherë ai detyrohet të futet në karantinë të detyrueshme shtetërore për 14 ditë.

LAMM informon se trafiku në rrugët shtetërore këtë mëngjes zhvillohet në rrugë të thata, dhe intensiteti i rrugëve jashtë zonave urbane është i moderuar.

Rekomandohet kujdes i shtuar në rrugët nëpër gryka, ku janë të mundshme rrëshqitje të dheut. Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katlanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçani – Delçevë.