Çdo i pesti banorë në Maqedoni është i varfër


Çdo pesti i banorë në Maqedoni është i varfër. Shkalla e njerëzve të varfër në vitin 2019 ishte 21.9 përqind, informojnë sot nga Enti Shtetëror i Statistikave.
Familjet me 4 anëtarë janë të varfër. Familjet ku jetojnë dy të rritur dhe dy fëmijë janë 19.5 përqind, domethënë çdo e katërta familje nga kjo kategori është e varfër.

Shkalla më e lartë e varfërisë është në familjet me tre ose më shumë fëmijë, në këtë kategori janë 45.3 përqind ose pothuajse gjysma e familjeve të mëdha janë të varfër. Prindërit e vetëm me fëmijë gjithashtu kanë një nivel kritik të varfërisë, ku 42.8 përqind janë të varfër.

Shkalla më e ulët e varfërisë është në kategorinë e familjeve beqare (një anëtar i rritur i moshës mbi 65 vjeç) dhe është 3.2 përqind, dhe shkalla e varfërisë është nën 10 përqind për beqarët.
Shkalla e varfërisë te të punësuarit është 8.8, ndërsa shkalla e varfërisë te pensionistët është 7.8 përqind.
Sipas të dhënave, në vitin 2018 shkalla e personave të varfër në Maqedoni është 21.9 përqind.

Baby Boo