Brenda një dhome burgu në Norvegji

Në Norvegji të gjithë të burgosurit kanë qasje në internet, madje edhe në qelitë e tyre.

Foto: Brenda një burgu në Norvegji.

Baby Boo