Bartolomeu bënë thirrje për njohjen e popullit maqedonas dhe “Kishës së Shkupit” në unitetin ortodoks


Patriarku Ekumenik Bartolomeu, në liturgjinë me rastin e kremtimit të festës së Apostujve të Shenjtë, Bartolomeu dhe Barnaba thanë se ekzistenca e një përçarje nuk është argument për të lënë një komb vetëm.

“Kur një nga vëllezërit tonë rikualifikohet si heretik ose skizmatik, ndërsa edhe më shumë kur një popull i tërë, miliona njerëz, janë jashtë kishës normale në lidhje me atë skizmë, atëherë është duhet thirrje urgjente dhe pa vonesë për një zgjim shpirtëror. Detyra e Apostujve të kishës amë është të kërkoj shpëtim të vëllezërve tanë në Shkup dhe në Ukrainë. Detyra dhe përgjegjësia jonë është që popujt t’i kthejmë drejtë të së vërtetës dhe në korniza kanonore të kishës. Sepse Patriarkana Ekumenike e jona kujdeset për të gjithë botën dhe të gjithë popujt dhe njerëzit, pa dallim”, tha Bartolomeu.

Sipas gazetës greke ANA-MPA, Bartolomeu ka kërkuar ka bërë thirrje për praninimin e popullit dhe “kishës në Shkup” në unitetin otodokse, duke cituar një pjesë të leterës së Apostulit Pavle dërguar Konstantinit se “kur rënkon një organ, atëherë rënkojnë të gjithë organet, ndërsa kur gëzohet një organ, gëzohen të gjithë”.