Artan Grubi: Sot të gjithë ne jemi tetovar dhe solidarizohemi me familjet e vik*timave dhe me të gjithë tetovarët


Shkruan Artan Grubi
Sot të gjithë ne jemi tetovar dhe solidarizohemi me familjet e vi*ktimave dhe me të gjithë tetovarët.
He*timi i tërësishëm dhe i shpejt është i patjetërsueshëm dhe tashmë prokuroria me ekipet e veta ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme.
Të gjitha institucionet qendrore janë vënë në dispozicion të tejkalimit të situatës së vështirë me tr*agjedinë e rëndë që ndodhi në Qendrën modulare për trajtim të pacientëve me Covid19.