Artan Grubi: Përpiqemi të ju dalim në ndihmë qytetarëve, zjarrfikësve, ushtarëve dhe policëve në të gjitha vendet ku ka zja*rre aktive

“Bashkë me drejtorin e qendrës për menaxhim me kriza Stojançe Angelov sot ishim në Dovezence të Kumanovës dhe ishim dëshmitarë të përpjekjeve mbinjerëzore të banorëve dhe zja”rrfikësve për ta shuar zja*rrin.
Më herët, në dy mbledhjet e sotme të Qeverisë sollëm vendime të rëndësishme për ta menaxhuar situatën me këto fatkeqësi përfshirë edhe shpalljen e gjendjes së krizës.

Baby Boo

Kapacitetet maksimale të të gjitha institucioneve tona janë vënë në dispozicion për tu përballuar me zja*rret.
Lus qytetarët që të bëjnë shumë kujdes dhe të respektojnë ndalesën e plot për lëvizje në pyje.” ka shkruar Grubi në Facebook.