Artan Grubi: Ko*rrupsioni është virus më i rre*zikshëm se Kovidi


Zv/kryeministri Artan Grubi ka deklaruar se kërc*ënimi më i madh për ekonomitë është ko*rrupsioni dhe jo koronavirusi. Sipas tij, baza për ripërtrirje ekonomike është lu*fta kundër kr*imit të organizuar dhe ko*rrupsionit.
“Duhet të fillojmë të de*noncojmë ko*rrupsion që sot. Nuk flasim për pro*pagandë ose për ak*uza të pabaza partiake, por për situata të argumentuar faktike dhe raste. Të bëjmë koalicioni- qeveria, organizatat jo qeveritare, biznes shoqëritë, shkenca, të gjithë të bashkohemi dhe t’ia ndalim rrugën ko*rrupsionit”, tha Grubi, transmeton SHENJA.

Ai theksoi se është e nevojshme edhe sundimi i së drejtës.
“Ko*rrupsioni është ar*miku jonë më i madh dhe kërc*ënim për rritjen e gjitha ekonomive, shoqërive, demokracive. Bëhet fjalë për virus më të tm*errshëm nga KOVID-i, kur bëhet fjalë për ripërtrirjen, rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë”, u shpreh më tej Grubi në panelin ndërkombëtar në Shkup.

Baby Boo