Arr*estohet 41 vjeçari nga fshati Kondovë


Ministria për punë të Brendshme njofton se sot (20.09.2022), nëpunës policorë të NJPB Gjorçe Petrov, me urdhëresë nga Gjykata Themelore Shkup, e kanë privuar nga liria A.S. (41) nga f. Kondovë-Shkup për vuajtjen e dënimit me bu*rg në kohëzgjatje prej një viti e gjashtë muajve. Personi do të dërgohet në institucion kompetent ndëshkues-përmirësues për vuajtjen e dënimit.