Aparati biometrik funksionon me pengesa në Mateç


Aparati biometrik me të cilin me shenja gishtash identifikohen votuesit është duke funksionuar me pengesa edhe në Mateç.
Ekipi i TV21 gjendet atje dhe ka parë se si disa votues nuk arrijnë ta realizojnë as të drejtën e tyre, pasi aparatet nuk funksionojnë.

Baby Boo