Antibiotikët përdoren pa kontrollë në Maqedoni

Sipas Tv Telma, hulumtimet më të fundit tregojnë se vetëm në vitin 2017 përmes barnatoreve janë realizuar 1.8 milionë receta për antibiotikë.

Baby Boo

Përdorimi i panevojshëm dhe shtimi i antibiotikëve e ulë fuqinë e veprimit të tyre atëherë kur duhet dhe kjo shell në rezistencë të bakterieve ndaj antibiotikëve.

Vetëm për një vit, Fondi për Shëndetësi ka harxhuar 4.8 milionë euro për antibiotikë.

Përndryshe, për të dhjetën herë me radhë, në Maqedoni shënohet Java botërore për përdorim racional të antiviotikëve, nën moton “Një shëndetësi”