Amar Ferati, 13 vjeçari nga Podujeva i cili u bë hafiz i Kur’anit

Amar Ferati, 13 vjeçari nga Podujeva i cili u bë hafiz i Kur’anit para disa ditësh. Allahu ia shtoftë sa më shumë dijen.

Baby Boo

Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë:

“Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kuranin dhe ua mëson të tjerëve.“ (Buhariu)

”I thuhet lexuesit (hafizit) të Kuranit : Lexo, ngritu dhe recito ashtu siç recitove në dunja, se me të vërtet vendbanimi i yt do të jetë aty ku do të përfundosh ajetin e fundit”. (Ahmedi, Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe Nesaiu).

“Lexojeni Kur’anin, vërtet ai do të ndërmjetësojë Ditën e Gjykimit për të zotët e vet (për ata që e lexuan)”. (Transmeton Muslimi)