Akuadukti në Shkup shpallet trashëgimi kulturore me vlerë të veçantë


Me propozim të Ministrisë së Kulturës, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e fundit ka sjell vendim përmes të cilit monumentin Akuadukti në Shkup e shpall trashëgimi kulturore me vlerë të veçantë.

“Bazuar në mendimin pozitiv të Këshilli Nacional për trashëgimi kulturore, me propozim të Ministrisë së Kulturës, Qeveria solli vendi me të cilin monumentin Akuadukti në Shkup ta shpall trashëgimi kulturore me vlerë të veçantë. Andaj me miratimin e këtij vendimi sigurohet mbrojtje të përhershme të Akuaduktit të Shkupit, i cili u ndërtua në shekullin VI dhe u rikonstruktua në fund të shekullit XV”, deklaroi Muhamet Hoxha, zëdhënës i Qeverisë.

Baby Boo