Akredítímí í Medresesè “Ísa Beu” nè duart e deputetève!

Akredítímí í Shkollès sè Mesme Íslame, Medresea “Ísa Beu” nè Shkup dhe paralelet e saja nè qytete tjera, prítet sè shpjetí tè vendoset nè rend dítè tè Kuvendít tè Maqedonísè sè Veríut. Ínformacíonín e bèrí tè dítur numrí njè í BFÍ-sè, Shaqír Fetaí, í cílí edhe pse e quan kètè njè hap tè rèndèsíshèm, tha se nuk mund tè premtojè nèse do tè ndodh akredítímí. Sí ínstítucíon, tha aí, presín rezultat pozítív nga Kuvendí.

Baby Boo

“Ne jemí taní nè njè pèrpjekje tè madhe qè Medreseja pas shumè dekadave tè merr pozícíonín e shkollave tè akredítuara nè kètè shtet. Lufta èshtè bèrè me víte, kètè vít jemí angazhuar edhe mè tepèr qè ta fínalízojmè kètè çèshtje qè nxènèset tona tè vazhdojnè tè jenè kudo, nè çdo Fakultet dhe Uníversítet, sepse janè treguar kudo shembullore dhe mè tè mírat sí studente. Ne kemí arrítur njè hap tè fuqíshèm, tanímè kèrkesa jonè èshtè futur nè Parlamentín e Maqedonísè sè Veríut me numèr dhe protokoll dhe nè çdo moment prítet tè vendosetr sí píkè nè Rend tè Dítès nè Kuvend. Unè nuk mund tè ju them se do kryhet ose nuk do kryhet, sepse duhet ta shohím rezultatín nga Parlamentí. Ne kemí letèr zyrtare se tanímè èshtè nè Parlament dhe u èshtè ndarè grupeve parlamentare”, deklaroí kryetarí í BFÍ-sè, Reís ul Ulema Haxhí Shaqír ef. Fetaí.

Edhe Kísha Otodokse e Maqedonísè bashkè me BFÍ-nè kanè kèrkuar akredítím e shkollès sè mesme tè tyre, por nè momentín e fundít janè tèrhequr. Pèr Fetaín kjo edhe pse mund tè shkaktojè problem, aí nuk heq dorè na çuarja e procedurès derí nè fund pèr nè akredítímín e Medresesè “Ísa Beu”.

“Para njè muají na dolí njè problem pasí Kísha Ortodokse Maqedonase e cíla íu bashkangjít aksíonít tonè qè edhe bogosllavíja e tyre tè jetè shkollè e mesme sí tè gjítha, por para njè muaj u tèrhoqèn nga ky qendrím. Nuk e dímè pse, por na thanè se ata nuk duan tè jetè tè akredítuar. Megjíthatè, ne vazhduam qè Medresenè ta fusím nè Parlament dhe tè angazhohemí qè kjo punè tè fínalízohet. Pèrpjekjet tona í bèmè maksímalísht me tè gjíthè faktorèt, dhe tè gjíthè janè pèr tè ndíhmuar dhe shpresojmè nè rezultat pozítív tè kètíj aksíoní qè kemí marrè”, deklaroí kryetarí í BFÍ-sè, Reís ul Ulema Haxhí Shaqír ef. Fetaí.

Fetaí nuk dha mè shumè detaje se kur akredítímí í Medresesè mund tè ndodhet para deputetève, por sípas tíj, kjo gjè do tè ndodh sè shpejtí nè njè nga seancat e radhès sè Kuvendít. Aí í bèrí kèto komente sot nga Gostívarí ku morí pjesè nè pèrcjelljen e gjeneratès sè XÍ-tè tè mendresanteve tè kètíj qytetí. Ndryshe, Medreseja “Ísa Beu” sí shkollè e mesme íslame nè Maqedoní èshtè e regjístruar qè nga vítí 1984./FLAKA/