57 vite nga tër*meti që shka*tërroi Shkupin

57 vite më parë një tër*met go*diti Shkupit ku rreth një mijë njerëz humbën jetën. 26 korriku është ndër momentet më tra*gjike të Shkupit. Shënimi i 57 vjetorit të tërm*etit kat*astrofal do të fillojë në përmendoren e vik*timave të tërm*etit në varr*ezat e Shkupit në Butel.

Baby Boo

Të*rmeti me 6.1 ballë ndodhi në orën 5:17 ndërsa 1.000 deri 1.100 persona hu*mbën jetën. Pa vendbanim mbetën rreth 200.000 njerëz. Hekurudha e vjetër sot është Muze i Bashkisë së Shkupit dhe paraqet simbol të të*rmetit të madh. Ora e hekurudhës gjithmonë mban akrepat 5:17, për të rikujtuar tër*metin katast*rofal.