130 milion euro për kompanitë e mesme dhe të vogla


Për kompanitë e mesme dhe të vogla deri në fund të vitit do të ketë në dispozicion 136 milionë euro, mjete që janë siguruar nga Banka Evropiane Investuese dhe grante të BE-së.

Këtë e paralajmëroi ministri i Financave, Dragan Tevdovski në një intervistë për AIM, në të cilën theksoi se ndihma nga investuesit e jashtëm është e rëndësishme për sektorin privat në Maqedoni, veçmas për firmat e vogla dhe të mesme.

Ai shtoi se për kompanitë e vogla dhe të mesme edhe në pjesën e dytë të vitit do të sigurohen 100 milionë euro nga linja kreditore e lirë prej Bankës Evropiane Investuese.

Gjithashtu Tevdovski ka thënë se Qeveria angazhohet për projekte infrastrukturore të rëndësishme dhe se do të shfrytëzojnë mjetet dhe fondet që kanë në dispozicion.

Baby Boo