Zv. Ministri i Shëndetësisë Ilir Hasani: “Ndasi në baza etinke, e turpshme..”


Ilir Hasani zv. Ministri i Shëndetësisë ka reaguar për ndarjen e mirënjohjeve nga Shoqata e Mjekëve të Maqedonisë:

Dhënja e çmimeve nga Shoqata e Mjekëve të Maqedonisë edhe një herë solli në pah ndasitë që ekzistojnë në shoqërinë tonë në baza etnike. Kjo më së paku duhet të ndodh tek mjekët, e sidomos në këtë moment. Më të rënd e bën fakti i mos njohjes së mundit të mjekëve të rëndësishëm në këtë luftë kundër pandemisë të cilët rastësisht janë shqiptarë për nga etnia por zemërmëdhej për nga humanizmi!

Признанијата од Македонско Лекарско Друштво, уште еднаш ги покажа етничките поделби кои постојат во нашето општество. Ова најмалку треба да се случува кај нас лекарите, а особено не во овој момент. Најтешко е да се прифати фактот на невреднување на трудот на важните доктори во ова борба против пандемијата, кои случајно се албанци по етничка припадност, но имаат широко срце по хуманизмот!

Baby Boo