Zj*arr në një ndërtesë në Aerodrom të Shkupit, kanë shp*ërthyer dy bo*mbola gazi


Një zj*arr ka shp*ërthyer sot në hapësirat e podrumeve në ndërtesën e rrugës “23 tetori” në Aerodrom. Arsyeja e zj*arrit ende është e panjohur, por pas shp*ërthimit kanë eks*ploduar edhe dy bo*mbola gazi.

Siç ka informuar komandanti i ekipit të Njësisë territoriale kundër zj*arreve, Sreqko Çimevski me paraqitjen e zj*arrit, qytetarët kanë lajmëruar një shp*ërthim të fuqishëm me çka është vërtetuar se kanë shp*ërthyer bo*mbola gazi.

Sipas dëshmitarëve okularë, zj*arri është paraqitur ose nga saldimi ose nga instalacioni i vjetruar.
Në terren kanë intervenuar dy automjete kundër zj*arreve dhe dhjetë zj*arrfikës të pajisur me bo*mbola oksigjeni. Zj*arri është lokalizuar në fazën ne parë, ndërsa për momentin kontrollohet nëse është shuar tërësisht.