Zelena Lupa sjell fakte tronditëse për rastin Alfa


Pasi publikuam analizën e pavarur mbi rastin ALFA, Transparency Internacional dhe Zelena Lupa kanë ardhur në të njëjtin përfundim ne raportin e fundit që kanë publikuar, ku kanë nxjerr në sipërfaqe të gjithë lëshimet dhe gabimet gjatë procesit gjyqësor të vrasjes tek FMN (Rasti ALFA)
Si eshte reflektuar padrejtësia e gjykatës ndaj këtij procesesi gjyqësor.
Në fakt kjo mund të shërbej si një bazë ligjore për ta rikthyer lënden, per t’i anuluar vendimet dhe shumë më tepër!

 

Baby Boo