Xhaferi vendos: Ligji për përdorimin e Shqipes shpallet në “Gazetën zyrtare” pa miratimin e Ivanovit


“Duke e marrë parasysh se kryetari i shtetit ka kompetencë vetëm të vendosjes së vetos për pezullim për një kohë te caktuar, që do të thotë se kryetarri i shtetit dhe vendimet e tij nuk kanë ndikim në punën e parlamentit si institucion. Në këtë këndvështrim mendoj se dalja nga kjo krizë është që ligji të dërgohet në “Gazeten Zyrtare”‘ pa nënshkrimin e kryetarit të shtetit”ka thënë Talat Xhaferri në një invervistë për agjencinë turke Anadoll Agency.

Baby Boo