Vodhën 8.000 euro, dy tetovarë mashtruan për vite bujqit


SPB Tetovë ka ngritur një padi penale kundër P.K.31 vjeç nga Shkupi dhe Z.S.55 vjeç nga fshati Ratae, Tetovë, për shkak të ekzistimit të dyshimeve për kryerjen e shtatëve veprave penale mashtrim.

Në periudhën nga viti 2013 deri në janar të vitit 2018 banorëve nga Shkupi dhe fshatrave Zhilce dhe Ratae, të paditurit për shumë të caktuar i kanë ndihmuar për fitimin e mjeteve të pakthyeshme nga programi i zhvillimit rural edhe pse nuk i kanë plotësuar kushtet ligjore.

Në këtë mënyrë ata kanë shkaktuar një dëm material prej rreth 8.200 euro.

Baby Boo