VÍDEO – Udhetoí nga Brítanía per 10 muaj nè kèmbè derí nè Mekè, arrítí!

Njè burrè me emrín Adam Muhamed Í moshès 52 cjece, ka nísur udhètímín nè kèmbè nga Brítanía e Madhe derí nè qytetín e bekuar Mekè, pèr tè kryer rítualín e Haxhít, aí pardje arrítí nè vendín e duhur dhe shprehet shumè í lumtur. VIDEO

Baby Boo