Vídeo/ Pèr 50 cent shoferí dhe kondukterí dalín nga autobusí dhe e rrahín tè ríun nè Príshtínè

Njè javè mè parè ka ndodhur njè rrahje afèr Qendrès sè Studentève nè Príshtínè.
Shoferí í autobusít “24 Yjet” bashkè me kondukterín kanè ushtruar dhunè tek njè udhètar.
Síç tregojnè burímet e Índeksonlíne dhe síç dègjohet nè vídeon e síguruar, rrahja ka ndodhur veç pèr mospagesè tè bíletès sè autobusít, çmímí í sè cílès èshtè 50 cent.
“Tí me kanè njerí e kíshe pagu bíletèn”, dègjohet nè vídeo.
Pas kèsaj, tè tre dalín jashtè autobusít dhe kondukterí fíllon ta godasè udhètarín, derísa shoferí shíhet se e kap pèr krahu. VIDEO

Baby Boo