Valmir Ajrullai shpallet magistër i studimeve të sigurisë!

Sot në Universitetin e Europës Juglindore ka magjistruar nnë fakultetin juridik Valmir Arifi, tema të cilën mbrojti Arifi mbante titullin: “Kriminaliteti i jakave të bardha”.

Arifi në temën e tij ka analizaur kriminalitetin e jakes të bardha në Maqedoni. Ku ka analizuar fenomenin, masat që merren për ta parandaluar dhe ndëshkuar të njejtën.

Tema e magistraturës u mentorua nga profesoresha Besa Arifi, ndërsa antarë të komisionit vlerësues ishin Ismail Zejneli dhe Sami Memeti.

Baby Boo