Vak*sinat kundër Covid-19, kompanitë farmaceutike dëshmojnë para Kongresit amerikan


Zyrtarë të ndërmarrjeve kryesore farmaceutike do të dëshmojnë sot para një komiteti të Kongresit amerikan, në lidhje me va*ksinat që po zhvillojnë për të lu*ftuar pa*ndeminë e kor*onavir*usit. Zyrtarët nga AstraZeneca Johnson & Johnson Merck & Co. Moderna dhe Pfizer do të dëshmojnë para Komitetit të Energjisë dhe Tregtisë.

Pesë kompanitë, së bashku me disa të tjera, janë në garë për të zhvilluar vak*sinën kun*dër sëm*undjes që e shkakton ko*ronav*irusi COVID-19. Shtetet e Bashkuara kanë dhënë miliarda dollarë për financimin e disa prej tyre. “Seanca do të ofrojë mundësi edhe për Kongresin, edhe për popullin amerikan që të të dëgjojnë drejtpërdrejt disa prodhues që aktualisht janë duke zhvilluar va*ksina pote*nciale kundër COVID19” tha Komiteti për Energji dhe Tregti.

Baby Boo