Uni Banka Tetovë i ka futur në kredi qytetarët pa miratimin e tyre?!


Nga burime anonime mësohet se në vitin 2007, me seli në Tetovë, i ka futur në kredi rreth 150 shfrytëzues të saj, pa dijeninë e tyre.

Brenda ksaj shifre disa nga shfrytëzuesit e bankës janë futur si garantues në dhënje- marrjen e kredive!

Pa Censurë po hulumton këtë denoncim dhe ju bën apel të gjithë atyre, të cilët janë pre e këtij mashtrimi të na shkruajnë për të thelluar hulumtimin tonë!

Një pjesë e klientëve që janë pjesë e këtij keqpërdorimi, janë vite të tëra në procedurë gjyqsore!

Baby Boo