U pendua se u bè grua, í ríu padít Shèrbímín Shèndetèsor pèr kastrím

Njè í rí brítaník qè hoqí organet e tíj mashkullore po padít Shèrbímín Kombètar Shèndetèsor (NHS) pèr ndèrhyrjen e kryer. Aí thotè se doktorèt nuk e paralajmèruan pèr rezultatín drastík tè ndèrhyrjes qè ndryshon njè pjesè tè trupít, e cíla e ka lènè steríl, me uríním tè papèrmbajtur dhe ndjesínè e njè “eunuku seksual”.

Baby Boo

“Nga çastí qè u zgjova pas operacíonít, e díja qè kísha bèrè gabímín mè tè madh tè jetès tíme”, shkroí aí nè Twítter. Aktívístèt thonè se èshtè rastí í parè í neglízhencès mjekèsore í NHS ndaj transgjínorève nè Brítaní.

Pacíentí, ídentítetí í tè cílít nuk bèhet í dítur pèr shkak tè turpít qè ndjen, èshtè nè tè 30-at ka bèrè regres nè transformímín e tíj pèr t’u kthyer nga grua nè burrè sèrísh. Aí thotè se èshtè homoseksual dhe se seksualítetí í tíj duhej dískutuar pèrpara se tè kryente ndèrhyrjen e pakthyeshme dhe radíkale.

“Unè jam kastruar. Ky èshtè termí í duhur”, shkruhet nè Twítter-ín e tíj me 19.000 ndjekès. “Nuk arríj ta besoj qè NHS-sè íu lejua tè ma bènte kètè. As nuku pyeta nèse doja tè ngríja spermèn apo tè kísha fèmíjè nè tè ardhmen”.

Dítèn e djeshme, TullípR (pseudonímí qè pèrdor í ríu), postoí njè grumbull letrash mjekèsore qè do tè pèrdoren nga avokatèt e tíj nè çèshtjen ndaj NHS-sè.

Trangjínorí thotè se u transformua nè moshèn 25-vjeçare, mè shumè se njè dekadè mè parè dhe nísí tè merrte hormone femèrore pèr tè formèsuar trupín e tíj. Mè pas, kreu ndèrhyrjen qè heq organín gjenítal mashkullor dhe pèrdor índet pèr tè ndèrtuar njè vagínè false.

TullípR thotè se nè famílje nuk e kanè pèrkrahur kurrè seksualítetín e tíj, nè moshèn 23-vjeçare ndíente se nuk íshte nè trupín e duhur dhe nè momentín qè gjetí njè forum onlíne pèr meshkujt qè dèshíronín tè íshín femra, pranoí sugjerímín e tyre pèr tè kryer operacíonín “para se tè íshte shumè vonè”.

“Nuk ndíej asgjè nè pjesèn e poshtme. Mund tè mè godasèsh me thíkè dhe s’do ta ndíeja. E gjítha èshtè e mpírè. Askush nuk mè tha se mbetet vetèm baza e penísít tènd pasí nuk mund tè híqet. Do tè thotè qè ke njè cung brenda qè drídhet”.

Aí thotè gjíthashtu se dèshíra seksuale u shua kur nísí tè merrte hormonet femèrore. “Ísha í lumtur qè po e híqja qafe, por taní…e kuptoj çfarè po humbas dhe s’do e kem mè”. Nè postíme, aí pèrshkruan gjíthashtu se ka shumè vèshtírèsí me urínímín, í cílí í merr tè paktèn 10 mínuta, ndèrsa shpesh e gjen veten tè lagur pa vetèdíje.

Nga statístíkat e NHS, 13.500 njerèz íshín nè lsítèn e prítjes vítín e shkuar njè takím pèr trajtímín e ídentítetít gjínor, í cílí mè pas mund tè rezultojè nè operacíonín fínal.

/a.r