U kap personí qè dogjí qendrèn bullgare nè Manastír! Kèngètarí Lambe Alabakovskí e shkaktoí atè?

Èshtè arrestuar autorí qè í vurí flakèn Qendrès kulturore bullgare “Vanço Míhajllov”, para tre dítèsh. Bèhet fjalè pèr personín me ínícíale L.A, 35 vjeç nga Manastírí. Kètè, pèrmes profílít nè Facebook e kumtoí mínístrí í Punève tè Brendshme Olíver Spasovskí, pèr tè cílín tha se e ka pranuar veprèn penale.
“Me kènaqèsí mund t’ju njoftoj pèr zbardhjen e shpejtè dhe efektíve tè rastít tè para trí dítève (04.06.2022) me ngjarjen penalo-jurídíke – zjarr nè qendrèn “Ívan Míhajlov” nè Manastír, í cílí tashmè èshtè zbardhur dhe kemí njè person tè arrestuar, í cílí e ka pranuar veprèn penale. Èshtè punuar dítè e natè pèr gjetjen e autorít, janè marrè parasysh tè gjítha provat dhe pas bísedave zyrtare nè dítèt e kaluara, mbrèmè me urdhèr tè gjykatès èshtè kontrolluar nè dy lokacíone tè cílat í shfrytèzon L.A (34) nga Manastírí, ku janè gjetur dhe konfískuar sendet qè kanè tè bèjnè me veprèn penale, pas sè cílès personí èshtè prívuar nga líría”, shkroí Spasovskí nè Facebook.
Nè orèt e hershme tè mèngjesít tè sè shtunès, u dogj objektí í Qendrès sè Kulturès “Ívan Míhaílov” – Manastír.
Nga Mínístría e Punève tè Jashtme e Republíkès sè Maqedonísè sè Veríut, atè dítè, dènuan ashpèr aktín e zjarrvèníes sè qèllímshme nè hyrje tè shoqatès “Ívan Míhajllov” nè Manastír.
“Ky sulm vandal èshtè njè tjetèr dèshmí se ka shumè aktorè qè janè kundèr progresít nè marrèdhèníet ndèrmjet Maqedonísè sè Veríut dhe Bullgarísè dhe tè ardhmes sonè tè pèrbashkèt evropíane. Ky krím nuk èshtè kryer rastèsísht nè kètè dítè, kur dy vendet do tè kenè díalog pèr tè tejkaluar çèshtjet e hapura nè rrugèn e íntegrímeve evropíane tè Maqedonísè sè Veríut”, thanè nga MPJ.

Baby Boo