Transparency International në Maqedoni riakreditohet për tri vitet e ardhshme

Transparency International në Maqedoni ka fituar riakreditimin për tre vitet e ardhshëm dhe me këtë përmbushen të gjitha kriteret të jetë anëtare e plotë në koalicionin global në luftën kundër korrupsionit.

Baby Boo

Transparency International në Maqedoni edhe më të tej do të angazhohet të krijoj sistem të qeverisjes së mirë për parandalimin efektiv në luftën kundër korrupsionit”. thuhet në komunikatë.

Transparency International përfaqëson lëvizjen globale me mbi 100 organe kombëtare në tërë botën, me një vizion: krijimin e një qeverie ku qeveria, shoqëritë biznesore, shoqëritë qytetare dhe jetën e qytetarëve në shtet të lirohen nga korrupsioni, ku të gjitha marrëveshjet dhe marrëdhëniet ndërmjet të gjitha palëve të interesuar të bazohen nën sundimin e ligjit dhe pajtueshmëri me ligjin.


Restorant Lumare