Teuta Arifi: “Nëse pronari i pronës është grua, konkuron për leje për ndërtim ateherë leja jepet falas”


Në një debat për barazinë gjinore Teuta Arifi kandidate per kryetare për komunën e Tetoves ka sqaruar se në katër vitet e ardhshme si prioritet në programën e saj do të ketë barazinë gjinore, përkatësisht aftësimin e gruas në shoqëri.

Gjatë debatit Arifi ka sqaruar se në qoftë se një grua do të aplikojë për leje ndërtimi, leja do të jepet falas.