Të punësuarit në shkollat fillore dhe të mesme do të kenë kontrata në afat të pacaktuar

Qeveria miratoi vendimin për punësim në kohë të pacaktuar në shkollat fillore dhe të mesme.

“Në seancën e fundit Qeveria pranoi informacionin për punësime në shkollat fillore dhe të mesme dhe mori vendim që Ministria e Arsimit dhe Shkencës të kërkojë miratimin nga Ministria e Financave për punësimin e personave për kohë të pacaktuar të punës në arsimin fillor dhe të mesëm, për vende pune ku do të realizohet orari i plotë i punës”, thuhet në kumtesën e Qeverisë.

Baby Boo