Të paktën 11 fizioterapeut të infe*ktuar: 3 prej tyre po lu*ftojnë për jetë

Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës është shprehur e shqetë*suar me an*kesat që ka pranuar nga anëtarët e sajë në lidhje me trajtimin dis*kriminues të fizioterapeutëve gjatë përballjes me pa*ndeminë COVID-19. Ata janë ankuar se nuk kanë marrë trajtimin e duhur nga ministria për të menaxhuar më mirë me situatën.

Baby Boo

“Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës me shqe*tësim të thellë ka pranuar shumë ankesa nga anëtarët e sajë në lidhje me trajtimin diskr*iminues të Fizioterapeutëve gjatë përballjes me pan*deminë COVID 19 brenda përbrenda sistemit shëndetësorë të Kosovës dhe me theks te veçantë në kuadër të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës (SHSKUK).”, thuhet në njoftim.
Ndërsa pasi angazhimit të fizioterapeutëve në trajtimin e koronaviru*sit sidomos për pac*ientët që kanë probleme publmonare, kanë pasuar pasoja si rezultat i mos trajnimit të tyre. Deri me tani të paktën 11 fizioterapeuti kanë rezultuar pozitiv në testin për COVID 19, 3 nga të cilët po përballen në lu*ftë për jetën e tyre.