Të gjithë e dijnë që është rast i mo*ntuar, e di edhe prokurorja shqiptare

Daut Dauti
Të gjithë e dijnë që është rast i montuar. Në dijeni është prokurorja, e cila e mban veten shqiptare dhe për atë arsye i është dhënë roli që me petkun e shtetit t’i pers*ekutoj shqiptarët. E din gjykatësi, mediat së bashku me politikanët shqiptarë që janë pjesë e qeverisë. E dijnë edhe fëmijët në djep që këta të dë*nuar nuk kanë asnjë lidhje me veprën për të cilën janë dë*nuar. Megjithatë, të ak*uzuarit marrin dë*nim maksimal për shkak se janë shqiptarë.

Baby Boo
Pekon Bakery

Ky nuk është dë*nimi i parë që shqipton shteti maqedon ndaj shqiptarëve të pafajshëm. Sikur edhe në rastet tjera, i dën*ojnë, i mbajnë në bu*rg nga 10 vite e pastaj i lirojnë si të pafajshëm. Në rastet e vërteta kur maqedonët vr*asin shqiptarë, dë*nohen me masa kundërvajtëse. Sikur t’i kishin shk*elur rregullat e komunikacionit. Kjo ndodhë në vendin, nga i cili, funksionarët e lartë maqedonë, u ikin dë*nimeve duke u larguar nga shteti

Restorant Lumare