Të gjitha dokumentet do të duhet të ndërrohen në Republika e Maqedonisë së Veriut

Pasi që u miratua emri i ri Republika e Maqedonisë së Veriut, të gjitha dokumentet zyrtare që qarkullojnë për përdorim ndërkombëtar si: Pasaporta, patent shoferi, memorandumet, dokumentet doganore) duhet patjetër të ndrrohen në afat prej 5 viteve.

Baby Boo

Ndërsa ato dokumente për qarkullim të brendshëm si letërnjoftimet, certifikatat, shtetësitë duhet të ndrrohen paralelisht me hapjen e kapitujve adekuat negociues për anëtarësim në BE.

Kryeministri Zoran Zaev ky proces do të nis gradualisht duke përfshirë të gjitha dokumentet personale të qytetarëve, por edhe dokumentet zyrtare, pasi që bëhet fjalë për zgjidhje me përdorim të përgjithshëm.

Por këto ndryshime do të duhet të bëhen gradualisht, duke përcaktuar një periudhë kohore, ku kryeministri Zaev përmendi edhe diplomat, që duhet të ndërrohen brenda 5 viteve. Me këtë të gjithë qytetarët do të duhet të paguajnë për ndërrimin e dokumenteve personale dhe të gjitha dokumenteve të tjera zyrtare, që duhet të jenë valide dhe që do të shërbejnë për nevojat e tyre.