Të bur*gosurit në b*urgun e Kumanovës me një lum ankesash!

Të bur*gosurit në bur*gun e Kumanovës janë ankuar deri në Pa Censurë për shqetësimet e tyre, me lutje që kërkesat e tyre për ndihmë të arrijnë deri tek organet kompetente.

Baby Boo

Ata shkruajnë: “Të bur*gosurit në bur*gun e Kumanovës shtetas të Shqipëris…kanë shumë problem me kushtet elementare…as në ajrim nuk i qesin qe 6 muj”