SPA kërkon pagesë të stazhit të punës nga buxheti bazë i MASH-it

Sindikata e Pavarur Akademike (SPA) në një letër të hapur drejtuar kryeministrit Oliver Spasovski e shpreh pakënaqësinë për problemin e pazgjidhur me pagesën me 10 për qind të premtuar të pagës së janarit për të punësuarit në arsimin e lartë, siç thekson, “për shkak të interesave personale të dikujt që nuk kanë pika të përbashkëta me përpjekjen për avancimin e pozitës së të punësuarve, po bëhet problematike mënyra në të cilën do të kryhet rrija e premtuar”.

Baby Boo

Thekson se kanë zgjidhje për tejkalimin e problemit. Propozimi i tyre për ndryshimin e Ligjit për pagesë të pagave nuk mund të shqyrtohet për shkak të shpërndarjes së Kuvendit, por e njoftojnë kryeministrin se ofrojnë edhe një opsion – të punësuarve t’u paguhet për stazhin e punës.

“Duke u nisur nga fakti se mjetet për rritjen e pagave në arsim e lartë janë paraparë në Buxhetin për vitin 2020, mundet tashmë në seancën e ardhshme qeveritare ta angazhoni ministris dikasterial menjëherë të fillojë me pagesën e stahit të kaluar nga buxheti bazë i MASH-it. Në këtë rast, potencojmë se kjo nuk është rritja e premtuar prej 10 për qind, por obligim ligjor i cili me vite nuk realizohet – edhe një fakt për këtë sa arsimi i lartë është hedhur në margjinat e fokus shoqëror,”, shkruan në letrën e hapur të SPA dërguar Spasovskit.

Sindikata shton dhe se po përpiqet që maksimalisht të jetë konstruktive edhe ofron zgjidhje, ka propozim të saj marrëveshje kolektive që është injoruar nga ministri dikasterial dhe se durimi në anëtarësinë e saj është shterur.

Sindikata e Pavarur Akademike (SPA) në një letër të hapur drejtuar kryeministrit Oliver Spasovski e shpreh pakënaqësinë për problemin e pazgjidhur me pagesën me 10 për qind të premtuar të pagës së janarit për të punësuarit në arsimin e lartë, siç thekson, “për shkak të interesave personale të dikujt që nuk kanë pika të përbashkëta me përpjekjen për avancimin e pozitës së të punësuarve, po bëhet problematike mënyra në të cilën do të kryhet rrija e premtuar”.

Thekson se kanë zgjidhje për tejkalimin e problemit. Propozimi i tyre për ndryshimin e Ligjit për pagesë të pagave nuk mund të shqyrtohet për shkak të shpërndarjes së Kuvendit, por e njoftojnë kryeministrin se ofrojnë edhe një opsion – të punësuarve t’u paguhet për stazhin e punës.

“Duke u nisur nga fakti se mjetet për rritjen e pagave në arsim e lartë janë paraparë në Buxhetin për vitin 2020, mundet tashmë në seancën e ardhshme qeveritare ta angazhoni ministris dikasterial menjëherë të fillojë me pagesën e stahit të kaluar nga buxheti bazë i MASH-it. Në këtë rast, potencojmë se kjo nuk është rritja e premtuar prej 10 për qind, por obligim ligjor i cili me vite nuk realizohet – edhe një fakt për këtë sa arsimi i lartë është hedhur në margjinat e fokus shoqëror,”, shkruan në letrën e hapur të SPA dërguar Spasovskit.

Sindikata shton dhe se po përpiqet që maksimalisht të jetë konstruktive edhe ofron zgjidhje, ka propozim të saj marrëveshje kolektive që është injoruar nga ministri dikasterial dhe se durimi në anëtarësinë e saj është shterur.