“Sopoti”, 150 milionë denarë për disa nga ish të akuzuarit (Video)


Për disa nga të akuzuarit e rastit “Sopoti” mbrojtja sot ka kërkuar 150 milion denarë dëmshpërblim, ndërsa për të tjerët pritet që të tërhiqen flet-arrestet ndërkombëtarë që të mund ata të kthehen në Maqedoni dhe më pas të ngritët kërkesa edhe për dëmshpërblimin e tyre, kështu njoftoi sot avbokati, Vullnet Paçuku.

“Parashtruam kërkesë për të gjithë ata persona janë të pranishëm të pranishëm këtu, meqë dihet se disa nga të akuzuarit nuk janë të pranishëm, gjykimi për ta mbaheshe në mungesë dhe për arsye objektive, meqë ata akoma nuk janë në Maqedoni, në momentin kur do të kemi kushte, kur të tërhiqen flet-arrestet ndërkombëtare ndaj atyre personave, ata do të vijnë në Maqedoni do të na japin autorizime dhe do parashtrojmë kërkesë për dëmshpërblim edhe për këto persona”. Ligji parasheh që para se ti drejtohemi gjykatës të parashtrojmë kërkesë në Ministrinë e Drejtësisë e cila ka për obligim që në afat prej tre muajve të dal me ofertë për dëmshpërblim”, deklaroi Vullnet Paçuku, avokat.

Baby Boo