Skena të rë*nda të dhelprave dhe nuselaleve, të vr*ara me rr*ymë el*ektrike në fermat e pellushit në Kinë (FOTO)


të tme*rruara të mbajtura në kaf*azë të vegjël, të ekz*ekutuara me rr*ymë el*ektrike dhe nganjëherë të rrje*pura para kafshëve të tjera ende në jetë, janë ekspozuar së fundmi në fermat e pellushit në veri të Kinës.
Hetuesit kishin ekspozuar 13 ferma në veri të Kinës të cilat rrisin qen rakunë, dhelpra e nuse lale për pellushin e tyre.

Megjithse ferma të tilla ka shumë edhe në veri të Evropës, inspektorët që publikuan imazhet thonë se subjektet në Kinë nuk respektonin udhëzimet bazë të vr*asjes së kafshëve, duke i bërë ato objekt st*resi e to*rture, me vd*ekje tejet të dhim*bshme.
Një fermer vendas përmendi faktin se mishi i kafshëve të vr*arë i shitet restoranteve aty pranë, dhe u shërbehej darkuesve si mish i ligjshëm fermash kultivuese.

Investigimi u krye nga grupi i të drejtave të kafshëve ‘Humane Society’ dhe bënte thirrje për ndalimin e eksporteve të pellusheve nga jashtë vendit.
Punonjësit e organizatës kishin vizituar 13 ferma në veri e verilindje të Kinës në nëntor e dhjetor 2020, por nuk treguan vendndodhjen e saktë të tyre për të mbrojtur investiguesit.

Dy prej fermave në fjalë konsideroheshin si institucione më të mëdha me më shumë se 1,000 kafshë secila, ndërsa pjesë tjetër konsideroheshin të mesme me 500 kafshë secila.
Në pamje shiheshin kafshë të ndryshme që mbaheshin në kaf*azë të vegjël me tela, aq sa mezi mund të ecnin brenda tyre.

Kafshët nuk kishin asnjë stimulim ose zbavitje, përveç enës së ushqimit dhe ujit që u jepej nga një vr*imë në kaf*az.
Në pamje shiheshin kafshët që ecnin në an*kth në kaf*azët e tyre, në lëvizje të përsëritura që janë shenjë e tra*umës dhe shq*etësimit.

Punonjësit më pas ka*pnin kafshët dhe i vr*isnin ato me rr*ymë el*ektrike, që është një prej mënyrave me e shpejtë e me më pak dhi*mbje. Por në disa raste ata shiheshin që god*isnin ose shp*onin trupin e tyre para se të administronin te*nsionin e lartë el*ektrik.
Kina është një nga prodhueset më të mëdha të pellusheve industrialë në botë, së bashku me Italinë, Francën, Turqinë e SHBA.

Baby Boo