Skandali i ri vjen nga ARM-ja! Ushtari që shpërndau qindra lajme të rrejshme (FOTO)


Pas lajmit që një anëtar i ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë, kishte web faqe me të cilat prodhonte lajme të rreme. Kjo u zbulua nga programuesi Martin Schenk e Belgjikës, kemi marrë informacion ekskluzive tregon se një punonjës në Ministrinë e Mbrojtjes është në të vërtetë një person i autorizuar i Shërbimit të Sigurisë dhe Informacionit Ushtarak

Disa herë në media është shkruar në lidhje me Goran Vasilevskin i cili ishte njeri shumë i dyshimtë në veprimtaritë e tij.

Ministrja Sekerinska u detyrohet qytetarëve që të ju shpjegojë, se në cfarë forme do të dënohet Vasilievski! Përndryshe skandali u zbulua nga gazetari belg Marten Schenk.

www.dailyrethink.com (registered on 2017-11-03 to Marija Krsteva)
www.dawnlightnews.com (registered on 2017-08-30 to Marija Krsteva)
www.extraordinaryinfo.com (registered on 2017-08-28 to Marija Krsteva)
www.m2voice.co.uk (registered on 2017-07-21 to Marija Krsteva)
www.m2voice.com (registered on 2016-11-13 to Marjan Zlatanovski)
www.politicreal.com (registered on 2017-12-04 to Marija Krsteva)