Skandal: Azem Sadiku ka tentuar t’ia pershtatë tenderin 100.000 euro një firme

Sipas portalit Lider.mk kryetari i Studeniçanit ka tentuar t’ia përshtatë një firmës tenderin, duke venduar disa kushte joadekuate për plotësimin e gjendjes ekonomike, me qëllim qe disa firma mos të kene mundësi të marrin pjesë në ketë tender.
Ne hapjen publike të tenderit kushtet kanë qenë se firma duhet ti ketë në tri vitet e fundit të hyra më shumë se 150.000.000 denarë dhe në njërën prej tre vitet e fundit 50.000.000 denarë. Me këte ka thyer rregullat e prokurimeve publike, ku janë venduar kushte joproporcionale dhe ështe bëre favorizim dhe jokonkurencë ndërmjet operatorëve ekonomik.

Për më shumë lajmi ne linkun: https://lider.com.mk/makedonija/skandal-vo-studenichani-se-mesti-tender-od-100-000-evra/

Baby Boo