Skadon afati për blerjen e tokës shtetërore bujqësore

Edhe dhjetë ditë mbeten në dispozicion që fermerët të aplikojnë në thirrjen publike për blerjen e tokës bujqësore nën serra që është pronë shtetërore. Nga ministria përkatëse njoftuan se në dokumentacionin e nevojshëm duhet të dorëzohet edhe vlerësimi i tokës i bërë nga Byroja për Ekspertizë gjyqësore. Çmimi i tokës përcaktohet sipas Metodologjisë për vlerësimin e vlerës së tregut dhe mund të aplikojnë të gjithë ata që kanë objekt të legalizuar në funksion të prodhimit bujqësor.

Baby Shop Charli
Restorant Burimi  3- Vertok
Sigma Doors