Shtyhet votimi për 1 orë në këto vendvotime, nuk do të mbyllen në orën 19:00

Janë 9 vendvotime tek të cilat ka pasur ndërprerje konkretisht ka filluar votimi me vonesë, dhe kjo vonesë ka qenë më tepër se një orë.

Baby Boo

Është vendvotimi 28-67/01, 28-31, 28-15 në komunën Qendër, në komunën e Sarajit vendvotimet 24-33, 24-35, 24-38, në komunë Karposh në vendvotimin numër 26-52, në komunën e Çeshinovës dhe Obleshevës në vendvotimin 0887 dhe në komunën e Zelenikovës në vendvotimin 2373.

Tek këto vendvotime ndërprerja apo fillimi i votimit ka zgjatur për më tepër se 1 orë dhe po në të njejtat do të vazhdojë procesi I votimit për aq kohë sa ka zgjatur ndërpreja e votimit.