Shqiptarët në Mal të Zi lejohen të përdorin simbolet kombëtare

Me propozim nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Mal të Zi qeveria e atij vendi ka miratuar përdorimin e flamurit kombëtar shqiptar.
Po ashtu qeveria e Malit të Zi ka miratuar edhe përdorimin e himnit kombëtar të Shqipërisë si dhe 28 nëntorin si festë kombëtare për shqiptarët në atë vend.

Baby Boo

Përdorimi i simboleve kombëtare nga pakicat në Mal të Zi paraqistenjë problem të vazhdueshëm dhe ishte objekt debatesh midis forcave politike shqiptare dhe zyrtarëve malazezë.
Pas mosmarrëveshjeve të shumta, qeveria e Malit të Zi në nëntor të vitit të kaluar miratoi projektligjin për simbolet kombëtare të propozuar nga Ministria për të Drejtat e Njeriut.

Dën*imet për shfaqjen e simboleve kombëtare në Mal të Zi janë pasojë e Ligjit për ruajtjen e qetësisë publike, i cili ishte në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën dhe parashihte dë*nime në rast se shpalosen simbolet e shteteve të tjera.
Në bazë të ligjit të Malit të Zi për rendin publik, një qytetar që tregonte publikisht një flamur stemë ose simbol të një shteti tjetër pa autorizim, gjo*bitej me 100 deri 500 euro ose dën*ohej me bu*rgim deri në 30 ditë.
Gjykatat në Mal të Zikanë ndë8shkuar shumë shqiptarë në Tuz apo Ulqin për shkak të përdorimit të flamurit shqiptar