Shqiptarë në Maqedoni po rra*hen, KOSOVA-SHQIPERIA në gjumë


Pro*testa filloi nga parku i Çairit dhe vazhdoi drejt Gjykatës, por te Qendra tregtare “Mavrovasja” pro*testuesit u ndaluan nga kordoni policor. Kësisoj pro*testuesit u revo*ltuan dhe filluan su*lmin ndaj tyre.
Ajdari ju dha kohë 10 minuta që të lirojnë rrugën policët, por ata nuk lëviznin nga vendi. Dhe në mes të eksalimit dhe kordonit, ai vendosi ta përfundojë prot*estën.
Si pasojë, u lë*nduan disa policë dhe erdhi ekipi i ndihmës së shpejtë.

Pr*otesta u paralajmërua të martën, nga familjarët e të dë*nuarve në “Monstra”, pasi u shpall aktvendimi. Të aku*zuarit Alil Demiri, Afrim Ismailoviç dhe Agim Ismailoviç janë dë*nuar me bu*rg të përjetshëm, Haki Aziri me 9 vjet bu*rg, Fejzi Aziri me 15 vjet bu*rg, ndërkaq Sami Luta është liruar nga dën*imi.
Në pr*otestë ishin të pranishëm edhe babai i 4-vjeçarit Almir Aliu dhe familjarët e të dë*nuarve në rastin “Lagja e Trimave” dhe “Alfa”.