Shkupì dhe Sofja mbeten tè pèrkushtuar ndaj dìalogut konstruktìv derì nè gjetjen e zgjìdhjes sè pranueshme tè bazuar nè vlera evropìane

Kryemìnìstrat e Maqedonìsè sè Verìut dhe tè Bullgarìsè, Dìmìtar Kovaçevskì dhe Kìrìl Petkov pas takìmìt tè djeshèm nè Romè paralajmèruan gatìshmèrì pèr vazhdìm tè dìalogut pèr arrìtje tè marrèveshjes sè pranueshme pèr tè dyja palèt, e bazuar nè vlera evropìane dhe me respektìm tè dìnjìtetìt tè qytetarève, me çka Sofja do ta tèrhìqte veton pèr fìllìm tè negocìatave pèr anètarèsìm tè vendìt nè BE dhe do ta zhbllokonte rrugèn tonè evropìane.
Kryemìnìstrì Dìmìtar Kovaçevskì pas takìmìt deklaroì se nè kètè moment nuk mund tè thotè nèse ka progres nè lìdhje me arrìtjen e dokumentìt tè pèrbashkèt tè pranueshèm me Bullgarìnè, por bìsedìmet vazhdojnè nè mes ekìpeve tè ekspertève tè Mìnìstrìve pèr Punè tè Jashtme dhe menjèherè sapo tè ketè progres tè caktuar kjo do tè kumtohet nè nìvel tè mìnìstrave.
Kovaçevskì theksoì se janè dakorduar qè ato bìsedìme tè vazhdojnè nè mènyrè qè MPJ-tè tè mundohen tè arrìjnè njè dokument qè do tè ìshte ì pranueshèm pèr tè dyja vendet dhe do tè ìshte bazè pèr zgjìdhje qè do tè mund tè ndahej me ìnstìtucìonet e tè dyja vendeve.
“Nuk dìskutuam fare nèse ka kushte tè reja nga Bullgarìa. Kèto janè çèshtje qè kanè qenè tè hapura paraprakìsht pèr ata tanìmè ekzìston ì ashtuquajtur propozìmì portugez, ì cìlì èshtè ende bazè pèr bìsedìme ndèrmjet Mìnìstrìve tè Punève tè Jashtme dhe nè kètè pìkè nuk mund tè them pèr progres nè arrìtjen e njè dokumentì recìprokìsht tè pranueshèm, duke qenè se derìsa tè arrìhet njè dokument ì tìllè nuk mund tè flasìm pèr progres”, deklaroì Kovaçevskì.
Nè lìdhje me prìtjet pèr samìtìn e ardhshèm tè BE-sè nè qershor, Kovaçevskì tha se nuk dèshìron tè jetè ì lìdhur me data, sepse sìç theksoì, vendì jonè ka qenè peng ì datave nga muajì nè muaj dhe beson se njè gjè e tìllè nuk varet vetèm nga ne, por varet nga vendìmì ì 27-tè vendeve anètare tè BE-sè.
Me rèndèsì pèr qeverìtè e Bullgarìsè dhe tè Maqedonìsè sè Verìut èshtè qè tè vazhdojnè me dìalog konstruktìv dhe tè mos ì nènshtrohen provokìmeve nga dìsa grupe tè cìlat tentojnè t’ì rrìsn tensìonet, deklaroì dje nè Romè, kryetarì ì Qeverìsè bullgare, Kìrìl Petkov pas takìmìt me kryemìnìstrìn Dìmìtar Kovaçevskì.
“Nuk u oblìguam nè kurrfarè afate, gjèja e vetme nè çka jemì oblìguar èshtè qè ta mbajmè rìtmìn e mìrè, ndèrsa mìnìstrìtè e punève tè jashtme tè vazhdojnè tè punojnè. Premtuam se do ta mbajmè rìtmìn konstruktìv. Presìm nè javèt dhe muajt e ardhshèm dìsa grupe tè ndryshme tè cìlat nuk duan fqìnjèsì tè mìrè mìdìs Bullgarìsè dhe Republìkès sè Maqedonìsè sè Verìut tè tentojnè tè shkaktojnè provokìme”, deklaroì Petkov, duke shtuar se me kryemìnìstrìn Kovaçevskì konfìrmuam se krìjìmì ì fqìnjèsìsè sè mìrè èshtè ì rèndèsìshèm dhe ì pèrbashkèt.
Petkov nè njè deklaratè pèr medìat bullgare pèrsèrìtì se nevojìtet tè thìrret Kèshìllì konsultatìv bullgar pèr sìgurì kombètare nè tè cìlìn do tè bìsedohej pèr tèrè atè qè derì mè tanì e kanè bèrè qeverìtè e dy vendeve.

Baby Boo

“Vetèm pèrmes dìalogut konstruktìv do tè mund tè vazhdojmè nè drejtìm tè fqìnjèsìsè sè mìrè qè e duan dy qeverìtè”, tha Petkov, duke shtuar se shpreson se hapì ì ardhshèm do tè jetè thìrrja e Kèshìllìt konsultatìv pèr sìgurì kombètare nga ana e presìdentìt bullgar, Rumen Radev, qè tè shqyrtohet gjìthè ajo qè èshtè arrìtur nga takìmet e derìtanìshme.
Petkov, paraprakìsht para takìmìt, porosìtì se pèr heqje tè vetos bullgare pèr fìllìm tè negocìatave tè vendìt me BE-nè do tè mund tè flìtet pasì qè Mìnìstrìa e Punève tè Jashtme e Bullgarìsè do t’ì prezantojè rezultatet e fundìt nga pèrparìmì ì dìalogut me Maqedonìnè e Verìut, tè cìlat mè pas do t’ì parashtrohen Kuvendìt bullgar, ì cìlì do tè dìskutojè dhe do tè paraqesè qèndrìm tè qartè pèr atè se çka duhet tè bèjè Qeverìa nè Sofje.
Radev, ndèrkaq, nga Sofja porosìtì se qè ta thèrrasè Kèshìllìn, sè parì duhet ta dègjojè qèndrìmìn e Petkovìt pèr Maqedonìnè e Verìut.
“Kèshìllì konsultues pèr sìgurì nacìonale èshtè organ pèr ndìhmè nè dìalogun dhe pèr kèrkìm tè zgjìdhjes sè pèrbashkèt pèr çèshtje tè rèndèsìshme nacìonale. Lìdhur me Republìkèn e Maqedonìsè sè Verìut jo vetèm qè ka konsensus tè gjerè, por aì shprehur fuqìshèm. Autorìtetet duhet tè jenè tè qarta lìdhur me atè. Sa èshtè çrregulluar dìalogu nè vetè koalìcìonìn nè pushtet, atè duhet tè thuhet qartè dhe tè ceken shkaqet pèr atè”, tha Radev.
Sìpas tìj, sa mè shumè qè Qeverìa bullgare ì pèrmbahet pozìcìonìt zyrtar bullgar tè parashtruar nè dokumentet e mìratuara nga Kuvendet popullore dhe nè takìmìn e fundìt tè Kèshìllìt konsultatìv pèr sìgurì nacìonale, aq mè tepèr Qeverìa e Kìrìl Petkovìt e dègjon zèrìn e bullgarève nè Bullgarì dhe nè Maqedonì tè Verìut.
Lìdhur me atè nèse ka ndryshìme nè pozìcìonet e partnerève evropìanè dhe nèse ka pèrparìm nè pèrmbushjen e Marrèveshjes pèr fqìnjèsì tè mìrè nga ana e Maqedonìsè sè Verìut, Radev theksoì se pèr kèto çèshtje duhet tè dègjojè vlerèsìm nga kryemìnìstrì Petkov, duke paralajmèruar se do tè vazhdojè tè punojè nè drejtìm tè respektìmìt tè tè drejtave tè qytetarève me vetèdìje bullgare nè vend.
Nga Tìrana, ndèrkaq, shefat e dìplomacìve tè Shqìpèrìsè dhe tè Greqìsè, Olta Xhaçka dhe Nìkos Dendìas dèrguan porosì se ìntegrìmì euroatlantìk èshtè orìentìm ì pazèvendèsueshèm pèr vendet e rajonìt.