Shkup, janë të njohur tre grupime me 20 të inf*ektuar me COVID 19, të tjerët nuk e dinë se nga kush janë inf*ektuar

Nga 90 të sapo inf*ektuar me kor*onavi*rus dje në Shkup, janë zbuluar vetëm tre grupime (klasterë) me rreth 20 të inf*ektuar, ndërsa pjesa tjetër nuk e dinë se ku janë in*fektuar.

Baby Boo

Drejtori i Qendrës për Shëndet Publik Shkup, doktor Aleksandar Stojanov, thotë se si grupime apo klasterë që i kemi zbular janë dy familje dhe një ndërmarrje të madhe tregtare, ndërsa të tjerët, thotë se kanë të bëjnë me përhapjen horizontale të vi*rusit dhe se nuk është e mundur të zbulohet nga kush janë in*fektuar.

Sipas Stojanov, problemi më i madh mbetet grupimi dhe mosrespektimi i rekomandimeve për mbrojtje nga ko*ronav*irusi.